مرتضي شفيعي

دانشجوي دکترا
دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي مکانيک
حوزه فعاليت
تحصيلات
افتخارات و جوایز
تدريسيار
رباتيک، بيومکانيک، کنترل و اوتوماسيون
 
• گرفتن جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، 1394
• گرفتن جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، 1393
• گرفتن اجازه راهیابی مستقیم و بدون کنکور به دوره دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، 1392.
• رتبه 2 در میان 180 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد سال 90 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی  شریف، 1392.
• رتبه 15 گرایش تبدیل انرژی و 25 گرایش طراحی کاربردی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، 1390.
• رتبه 11 در میان 120 نفر دانشجوی ورودی سال 86 مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، 1390.
• گرفتن اجازه راهیابی مستقیم و بدون کنکور به دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، 1390.
• رتبه 315 در میان حدود 400 هزار نفر شرکت کننده در کنکور سراسری رشته ریاضی-فیزیک، 1386.
تدريس آکادميک
• طراحي اجزاء ماشين 2، پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف، 1395
• طراحي اجزاء ماشين 1، پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف، 1394
• آزمايشگاه مقاومت مصالح، دانشگاه صنعتي شريف، 1395
• ديناميک ماشين، دانشگاه صنعتي شريف، 1394
• آزمايشگاه ديناميک ماشين، دانشگاه صنعتي شريف، 1393
• ديناميک ماشين، دانشگاه صنعتي شريف، 1392
• آزمايشگاه کنترل و ارتعاشات، دانشگاه تهران، 1390
رزومه
• دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران. 1392- هم اکنون
کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران. 1390- 1392
کارشناسی، مهندسی مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران. 1386-1390
66165513   //   shafiee_morteza@mech.sharif.edu   //  دفتر: اتاق 316 دانشکده مکانيک
آدرس: تهران - خيابان آزادي - دانشگاه صنعتي شريف - دانشکده مهندسي مکانيک