مرتضي شفيعي

دانشجوي دکترا
دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي مکانيک
خوش آمديد
درباره من
حوزه هاي تحقيقاتي
من دانشجوي مهندسي مکانيک در مقطع دکترا دانشگاه صنعتي شريف هستم.
رباتيک، بيومکانيک و کنترل
تلفن :  66165513
موبایل: 09127713070
رايانامه : shafiee_morteza@mech.sharif.edu
66165513   //   shafiee_morteza@mech.sharif.edu   //  دفتر: اتاق 316 دانشکده مکانيک
آدرس: تهران - خيابان آزادي - دانشگاه صنعتي شريف - دانشکده مهندسي مکانيک